Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Yağların Sindirimi

Yağların sindirimi, İlk olarak ağızda başlar ve arkasından da midede devam eder. Ancak ağız ve midede oluşan yağ sindirimi çok az olduğundan ve kısa sürdüğünden buralardaki sindirim önemsiz görülür ve sindirim gerçekleşmemiş kabul edilir. Yağlar gerçek anlamda asıl ince bağırsakta sindirilir ve sindirim pankreatik lipaz enzimi tarafından ger...

Nişastanın Sindirimi

Nişasta Sindirimi, nişasta, suda çözünmeyen ve kompleks bir yapıya sahip olan karbonhidratlar arasında yer alır. Bitkilerde fazladan alınan glikozun depo edilmesini sağlar. Endüstri alanında ise tutkal, kâğıt ve tekstil alanında kullanılır. Bunun yanında gıda endüstrisinde kıvamlandırmak amacıyla kullanılır. Patates vb. Gibi tahıllardan elde...

Karbonhidratların Sindirimi

Karbonhidratların sindirimi, karbonhidratların birçoğu vücuda glikojen, nişasta ve komplex şekerler şeklinde girer. Bu bileşikler, glikoz gibi çok basit şekerlerden oluşur. Nişasta ve glikojen birçok glikoz moleküllerinin birbirine bağlanmasıyla meydana gelen çok büyük moleküllerdir. Çay şekeri olan sakkaroz kompleks bir şekerdir. Sakka...

Proteinlerin Sindirimi

Proteinlerin sindirimi peptid bağlarının hidrolitik olarak parçalanması ve amino asitlere kadar ayrışması olayıdır. Proteinlerin emilmesi için amino asitlere kadar parçalanmaları gerekir.Proteinlerin sindirimimidede başlar. Mideye ulaşan proteinler, mide asidine maruz kalır ve kuvvetli asit ortamda, mide salgısında bulun...

Sindirim Hastalıkları

Sindirim hastalıkları, insanlarda hemen hemen her yaşta görülebilecek bir problemdir. Yeni doğmuş bir bebekte bile ishal ya da kabızlık gibi farklı sindirim rahatsızlıkları meydana gelebilmektedir. Sindirim sistemi hastalıkları meydana geldiği anda direk olarak kişilerde ishal ya da kabızlık gibi farklı belirtilerin meydana gelmesine neden o...

Sindirime Yardımcı Organlar

Sindirime Yardımcı Organlar; besin maddelerinin içeriğinde olan karbonhidrat maddelere göre protein, yağ, vitamin, su ve mineraller olarak gruplandırılmıştır. Büyük moleküllü besinlerin hücrelerin kullanabileceği kadar küçük moleküllere parçalanması gerekir. Vücuda alınan besinler hücre zarından geçebilecek duruma  sindirim işlemi ...

Selüloz Sindirimi

Selüloz sindirimi, hayvanlarda özelikle de otçul beslenen hayvanlarda oluşan bir indirim sistemidir. Bu selüloz sindirimi otçul hayvanlarda geviş getirme dediğimiz sistemi meydana getirir. Selüloz bitkilerin sert ve kuvvetli olmasını sağlayan bir enzimdir. Özellikle otçul hayvanlarda bu sindirim gerçekleşir nedeni ise bağırsaklarında ...

Fiziksel ve Kimyasal Sindirim

Fiziksel ve Kimyasal Sindirim, İnsan vücudu normal şartlarda tüketilen besinleri iki farklı şekilde sindirir. Bunlara mekanik (Fiziksel) ve kimyasal sindirim denir.Fiziksel (Mekanik) sindirim nedir?Mekanik sindirim halk arasında fiziksel sindirim olarak da bilinir. Tüketilmekte olan besinl...

Sindirim Sistemi Görevleri

Sindirim Sistemi Görevleri: sindirim sistemi gerekli besin ve enerjinin absorbe edilmesi ve atık maddelerin vücuttan atılmasını sağlayan organ sistemidir. Sindirim sistemi iki bölüme ayrılmaktadır mekanik fiziksel ve kimyasal sindirim. Mekanik fiziksel sindirimin görevi molekülleri küçük moleküllere ayırmaktır. Kimyasal sindirimin görevi ise...

Sindirim Sistemi İlaçları

Sindirim Sistemi İlaçları: Mide, bağırsak kanalını etkileyen ilaçlara sindirim sistemi ilaçları denir. Sindirim sistemini etkileyen ilaçlar kullanım amaçlarına göre ve etki yerlerine göre değişir.Sindirim sistemi ilaçlarıZoprol: İlacın etken maddesi lansoprazol'dur. Midedeki asit miktarını azalta...

İneklerde Sindirim Sistemi

İneklerde sindirim sistemi, insanlarınkinden çok farklı işleyen bir yapıya sahiptir. Mesela mideleri 4 kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; işkembe, börkenek, kırkbayır ve şirden'dir. Sindirim süreci de şu sırayla işlemektedir. Ağız - işkembe - börkenek - ağız - kırkbayır - şirden - bağırsak şeklinde olmaktadır. İnekler geviş getiren otçullar sını...

Sindirim Sistemi Hastalıkları

Sindirim sistemi hastalıkları, sindirim sistemi ağızdan başlayarak, kalın bağırsaklara kadar giden bir mekanizmadır. Sindirime ağız, yutak, mide, yemek borusu, ince ve kalın bağırsak gibi çok sayıda organ yardımcı olur. Bu nedenle dengesiz beslenme, sıvı alımının yetersizliği, sigara alışkanlığı, sıcak gıdaların tüketimi gibi etkenler bu org...

Boşaltım ve Sindirim Sistemi

Canlıların Boşaltım ve Sindirim Sistemi yapıları birbiri ile bağıntılı olarak işleyen en temel yapılardır. Bu iki sistem sayesinde kişi dış çevreden almış olduğu besin ve gıdaları işler, büyümesine ve gelişmesine yararlı olacak kısmını alır ve işine yaramayan kısmını ise dışarı atar. Bu iki sistem sayesinde besinler istenilen düzeyde sindiri...

Sindirim Kanalı

Sindirim Kanalı, Sindirimle görevli olan, ağız, yutak (Farinks), yemek borusu (Özafagus), mide (Gaster), ince bağırsak (12 parmak bağırsağı, boş bağırsak ve kıvrım bağırsak olmak üzere üç kısımdan oluşur) ve kalın bağırsaktan (Körbağırsak, kolonlar, rektum ve anüs) oluşan sindirim sistemi bölümüdür. Genel olarak görevi ağız yoluyla alın...

Bebeklerde Sindirim Sistemi

Bebeklerde sindirim sistemi, bebeklerde anne sütü en iyi ve faydalı besindir. Sağlık bakımından oldukça yararı olan anne sütü bebeğiniz için 2 yaşına kadar verebileceğiniz en besleyici ve güvenli besindir. Bebekler anne karnında birçok sistemini kullanılmaz. Bebeğin ilk bağırsak içeriği amniyon sıvısı ile artıklar oluşmaktadır. Bebeklerin il...

Midede Sindirim

Midede Sindirim, Sindirim sistemi yapısı itibari ile oldukça geniş kapsamlı bir olay olup organların birbirleri ile olan ilişkiler sebebi ile bir sistem olarak adlandırılmaktadır. Bu sindirim sistemi organları ile ilgili olarak bilinmesi gereken en temel konu ise sindirim sistemi organlarının her birinin sindirime yardımcı olan ayrı ayr...

Sindirim Sistemi Kanseri

Sindirim sistemi kanseri, mide ve bağırsakta görülmektedir. Tüketmiş olduğumuz gıdalar mideye geçer orada sindirilme işlemi görür. Sindirilen gıdalar iki saat sonra yarı sıvı ve sindirilmiş gıda, sindirimin devam etmesi için duodenuma gider. Oradan besinleri vücudun çekmesi için ince bağırsağa gider. Atıklar ise kalın bağırsağa doğru ilerler...

Sindirim ve Boşaltım Sistemi

Sindirim ve Boşaltım Sistemi, canlılar hayatını sürdürebilmek için protein, yağ, karbonhidrat, su ve mineral gibi çeşitli maddelere gereksinim duyar. İnsan bu tür maddeleri çeşitli besin grupları sayesinde vücuduna alır. Fakat bu maddeler vücut için oldukça büyüktür ve değişik yollarla küçülterek kana ve hücrelere geçişi sağlanmaktadır....

Bitkilerde Sindirim

Bitkilerde Sindirim, Sindirim Sisteminin işleyişi esnasında meydana gelen farklılıklar canlıdan canlıya değişiklik göstermektedir. Örneğin bir hayvan canlısının sindirimi gerçekleştirme durumu ile bir bitkinin sindirme işlemi farklıdır. Bunun yanı sıra insanlarda meydana gelen sindirim sistemi oluşumunu hayvanlarda oluşan sindirim siste...

Sindirim Sistemi Organları

Sindirim sistemi organları, yiyeceklerin öğütülüp vücut için gerekli parçalara ayrılmasından, atık hale gelmesine kadar geçen yolun elemanlarıdır. Sindirim sistemi organları, vücut için gerekli enerji, vitamin, mineraller ve bazı hormonların salgılanması için gece gündüz çalışan işçiler gibidir. Sağlıklı bir beden yapısına sahip olmak...

Sindirim Bozukluğu

Sindirim bozukluğu, günümüzde herkesin sık sık karşılaştığı problemlerden biridir. Bu rahatsızlık, insan yaşamında çok kısa bir süre etkili olsa bile bu süre içerisinde çok ciddi etkiler göstererek kişilerde yaşamın aksamasına neden olur. Sindirim bozuklu aslında direk olarak hazmın normal olmaması anlamına gelmektedir. Kimi zaman kabızlık, ...

Ağızda Sindirim

Ağızda Sindirim, dişler, tükürük bezleri ve dilden meydana gelen bölümlerden oluşmaktadır. Tükürük bezleri tükürük salgılamada görev alırken dişler de besinleri parçalar ve öğütür. Tükürük bezlerinin salgısıyla oluşan tükürük, öğütülen besinleri yumuşatır, ıslatır ve hamurlaştırır, suda eriyenleri eritir ve mideye iletilmesi için hazırl...

İnce Bağırsakta Sindirim

İnce bağırsakta sindirim: İnce bağırsakta kimyasal ve fizikse sindirim yapılır. Sindirimin sisteminin en önemli işlemleri ince bağırsakta gerçekleşmektedir. Besinlerin emilimi ince bağırsakta gerçekleşmektedir. Yağların ilk kimyasal emilimi ince bağırsakta yapılır. İnce bağırsağa gelen safra ve pankreas öz suyu ile yağların, karbonhidratları...

Sindirim Çeşitleri

Sindirim çeşitleri, sindirim, büyük moleküllü besin maddelerinin, sindirim sistemi organlarında parçalanarak kana geçebilecek hale gelmesine sindirim denir. Sindirim sisteminin görevi ise besinlerin hücrelerimiz tarafından kullanılabilecek kadar küçük parçalara bölerek kana geçmesini sağlamaktır. Sindirim sistemi çeşitleri ikiye ayrıl...

Sindirim Sistemi

Sindirim sistemi, insanlar hayatlarını devam ettirebilmek için protein, karbonhidrat, vitamin ve mineral gibi birçok maddeyi tüketmeye ihtiyaç duyar. Ancak insanların bu maddeleri vücuda almak için besinleri küçültmesi gerekir. İşte bu yiyecekleri küçültmeye yarayan ve bu besin maddelerinin kana karışmasını sağlayan sisteme sindirim siste...

Sindirim Sistemine Yardımcı Organlar

Sindirim sistemine yardımcı organlar, vücuda giren besinlerin ağızdaki fiziksel olarak sindirilmesinden sonra mide ve bağırsaklarda parçalanmasına ve enzimlenmesine kadar geçen sürece destek olan organlardır. Sindirim sistemine yardımcı organlar karaciğer, safra kesesi, ince bağırsak, pankreas ve koledok kanalıdır. Şimdi bu organları ...

Fiziksel Sindirim

Fiziksel Sindirim, mekanik sindirim olarak da adlandırılabilir. Fiziksel sindirime verilecek en iyi örnek ağız organıdır. Ağız sindirim faaliyetinde besinlerin parçalanmasını ezilmesini sağlamaktadır. İşte yaptığı bu işleve fiziksel ya da mekanik sindirim denir. Vücuda aldığımız gıdaların fiziksel olarak şekil değiştirmesi durumudur. Örneğin...

Hücre Dışı Sindirim

Hücre Dışı Sindirim, hücreler ile salgılanan enzimler ile dış ortamda bulunan büyük moleküllü besinlerin küçük moleküllü besinlere ayrıştırılarak yani parçalanarak hücrenin içine alınması olayına denilmektedir. Hücre dışı sindirim sadece çok hücreli canlılar da görülmektedir. Çok hücreli canlılarda enzimler sindirim kanalında ve yahut vücutt...

Sindirim Sisteminde Emilim

Sindirim Sisteminde Emilim, Yaşayan canlı ceşitliliğine bakıldığında omurgalı canlılar içinde en gelişmiş sindirim sisteminin memeliler ve kuşlarda olduğu görülür. İnsan sindirim sisteminde emilim ağız ile başlar yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs olarak sonlanır. Bunların yanında yutak, tükürük bezleri, pankreas ...

Yağların Kimyasal Sindirimi

Yağların kimyasalsindirimi, ağız ve midede sindirilmeye başlar. Fakat ağız ve midedeki sindirim çok az olduğu için sindirim olmamış kabul edilir. Yağlar gerçek anlamda ince bağırsakta sindirilirler. Karaciğerin salgısı olan safra yardımcı olmaktadır.Yağlar ince bağırsakta sindirilmektedir. Karbonhidratlara ve p...

Sindirim İlaçları

Sindirim ilaçları: birçok insanın sindirim rahatsızlıklarını gidermek için başvurdukları bir çaredir. Sindirim ilaçları mutlaka doktor tavsiyesi altında kullanılmalıdır. Sindirim sistemini etkileyen ilaçlar etki yerlerine ve kullanım amaçlarına göre sınıflandırılırlar. Sindirim sistemi rahatsızlıkları başladığı anda kendinizce önlemler alabi...

Balıklarda Sindirim Sistemi

Balıklarda Sindirim Sistemi, Balıkların çoğunluğu hayvansal besinler ile beslenir. Hatta bazı türler kendi türlerinden olan balıkları bile ayırt etmeden yer. Bazı türler ise yumuşakçalar ve kabuklular ile beslenir. Bir kısım türler ise çeşitli bitkileri tüketir ya da mikroskobik canlıları barındıran çamur benzeri deniz tabanını süzerek ...

Sindirimi Kolaylaştıran Besinler

Sindirimi kolaylaştıran besinler, sindirim yediğiniz gıdaların vücut tarafından daha kolay emilmesi için küçük parçalara ayrılmasıdır. Küçük parçalara ayrılan maddelerin ince bağırsakta kan yolu ile emilimi gerçekleşir. Sindirim sistemini kolaylaştıran besinler kişilerin metabolizmasının hızlanmasını sağlayarak kolay hazmedilebilir olduğunda...

Sindirim

Sindirim, besinleri mekanik ve kimyasal değişimlere uğrayıp emilme ve işe yaramayan posaların vücuttan dışarı atılmaya hazır duruma getirilmesidir. Bu işi yapan düzene de sindirim sistemi denir. Sindirim, üç çeşit sindirim organından, dil, dişler ve tükürük bezlerinden meydana gelen ağızdan başlar. Dişler, besini öğütürken tükürük bez...

Hücre İçi Sindirim

Hücre İçi Sindirim, canlı olan bütün yapılarda görülmektedir. Hücre ne kadar küçük bir yapıda da olursa olsun kendi içerisinde gerek hareket olsun gerek sindirim için olsun enzim üretmektedir. Bu enzimi üretmek için genellikle ribozom organelini kullanmaktadır. Kısaca sindirimden bahsetmek gerekirse sindirim iki şekilde incelenmektedir. Biri...

Anatomi Sindirim Sistemi

Anatomi Sindirim Sistemi, Sindirim Sistemi yapısı insan vücudunu en hassas olduğu konularda birisi olan besinlerin sindirilmesinde görev alan yapıların birlikte çalışması neticesinde yapılan sindirme çalışmalarına verilen genel addır. Anatomi Sindirim Sistemi konusunda görev alan her bir organ için ayrı ayrı çalışmalar yapılmakta...

Sindirim Sisteminin Sağlığı

Sindirim sistemi sağlığı; dikkat etmemiz gereken bir husustur. Sindirim sistemi, sindirim borusu ile sindirim bezleri içeren iki ucu açık ağızla başlayıp anüs ile biten, besinin vücuda alınmasını, vücutta sindirilmesini, gerekli besin ve enerjinin adsorbe edilmesini ve atık maddelerin vücuttan atılmasını sağlayan organ sistemidir. Vücutta bü...

Kuşlarda Sindirim

Kuşlarda sindirim, Kuşlarda sindirim sistemi ögeleri sırası ile ağız, yemek borusu, kursak, mide, taşlık, bağırsak ve kloak yani anüstür. Ayrıca kuşlarda pankreas ve karaciğer direk olarak sindirim borusuna bağlıdır. İnsanlarda ve bazı canlılarda besinleri ilk aşamada parçalayacak dişler vardır fakat kuşlarda durum biraz farklıdır. Gaga şekl...

Kimyasal Sindirim

Kimyasal sindirim, sindirim fiziksel ve kimyasal sindirim şeklinde gerçekleşir. Büyük parçalar halinde alınan besinler ağızda dişlerle fiziksel sindirime tabi tutulur. Burada tükürük salgısıyla başlayan kimyasal sindirim, sistemin diğer bölümlerinde kimyasal sindirime devam eder. Kimyasal sindirimde hormon kontrolündeki enzimlerin etkisi var...

Besinlerin Sindirimi

Besinlerin sindirimi; yağ, protein ve karbonhidrat gibi büyük molekül yapısına sahip organik besinlerin hücreler tarafından alınarak kullanılabilmesi için yapı taşlarına kadar parçalanması gerekmektedir. Sindirim ağızda başlar, midede devam eder, ince bağırsakta son bulur.Karbonhidratların Sindirimi

Mekanik Sindirim

Mekanik sindirim, bir diğer adıyla ise fiziksel sindirim olarak adlandırılmaktadır. Bu sindirim şeklini açıklamak gerekirse, büyük moleküllü besin maddelerinin daha küçük parçalara ayrılmasına, yani fiziksel olarak çiğneme ve kaslar yardımı ile parçalanması işlemidir. Bu sayede besinler kana karışabilecek küçüklüğe gelmiş olurlar. Mekanik...

İnsan Sindirim Sistemi

İnsan Sindirim Sistemi, sırası ile ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, pankreas, karaciğer, kalın bağırsak ve anüs olmak üzere sindirim sistemi dokuz bölümden oluşur. İnsanlar hayatını sürdürebilmek için karbonhidrat, su mineral, yağ ve protein gibi bazı maddelere gereksim duyarlar. İnsanlar bu maddeleri vücuda bazı besin gruplar...

Sindirim Sistemi Bozukluğu

Sindirim Sistemi Bozukluğu, Sindirim sistemi içerisinde yer alan organlarda görülen herhangi bir rahatsızlık bu sistemin işleyişini olumsuz derecede etkilemektedir. Bu olumsuzluklar beraberinde Sindirim Sistemi Bozukluğu yaşanmasına neden olmaktadır. Sindirim sistemi işleyişini etkileyen temel sorunların başında ağızda ve mide organın...

Sindirim Sistemi Ağız

Sindirim Sistemi Ağız, Sindirim sistemi vücudumuzda işleyen en önemli sistemlerden birisi olup bu sistem hakkında bilim insanları tarafından birçok araştırmalar yapılmıştır. Sindirim olayının gerçekleşmesi konusunda yapılan çalışmalar neticesinde insan vücudu incelenip bu sistemin nasıl işlediği konusunda birçok bilgiye ulaşılmıştır. Si...

Sindirim Sistemini Hızlandıran Yiyecekler

Sindirim sistemini hızlandıran yiyecekler, bağırsakların daha düzenli çalışmasını sağlar. Doğal olarak sindirim hızlanır, gaz ve şişkinlik sorunları önlenir. Sindirim sistemi yavaş çalıştığında tuvalete çıkma alışkanlığı bile olumsuz etkilenir. Bu nedenle tercih edilen yiyeceklerin içeriği günlük olarak 25-30 gram besin lifi içermesi gerekir...

Sindirim Sistemi Anatomisi

Sindirim sistemi anatomisi, sindirim sistemi besinlerin tüketilmesiyle başlayan bir süreci yürütür. Besinlerin parçalanması, küçük parçalara ayrılması, öğütülmesi, emilimi ve atık maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. Ağızdan başlayan sindirim sistemi, anüse kadar sürer. Sindirim sistemini ağız, yemek borusu, ince ve kalın bağırsaklar, rekt...

Sindirim Sistemi Enzimleri

Sindirim sistemi enzimleri, bu enzimler özellikle mide, pankreas ve ince bağırsakta oluşan enzimlerdir. Bu enzimler tüketilen gıdaların çeşitliliğine göre vücut tarafından bu organlarda üretilen ve sistemik olarak çalışan enzimlerdir. Bu organlarda çalışan enzimlerin her biri alınan gıdaların çeşitliliğine bağlı olarak devreye girer.

Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları

Sindirim sistemi rahatsızlıkları, sindirimde görevli organlarımızda meydana gelen ve sindirim işleyişini bozan durumlardır. Bu rahatsızlıklar belli bir organda ya da sistemli bir şekilde bütün sindirim sistemini etkileyebilir. Sindirim sistemini meydana getiren organlarımız; ağız ve dişler, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, pankreas,...

Sindirim Organları

Sindirim organları, sindirim sistemini oluşturur. Bu organlar mekanik ve kimyasal sindirimin gerçekleştiği alanlardır. Mekanik sindirim yapan sindirim organları besinleri küçük moleküllere ayırır. Kimyasal sindirim yapan organlarda molekülleri en küçük yapı taşlarına dönüştürür. Sindirim kanalı ve bezlerden oluşan sistem, besinlerin vücuda g...

Sindirim Sistemi Sağlığı

Sindirim sistemi sağlığı, bugün insanoğlunun geçirdiği ve geçirmekte olduğu birçok hastalıkla ilintilidir. Hastalıklardan korunmak ve sağlıklı bir yaşam açısından vücudun sindirim sisteminin sağlığı ve iyi çalışması ciddi önem taşır.Yediğimiz besinler vücudumuzun enerji üretmesini, büyüme gelişimin sağlanmasını, yıp...

Canlılarda Sindirim Sistemi

Canlılarda sindirim sistemi: İnsanlarda, hayvanlarda, omurgalılarda ya da omurgasızlarda canlılığını devam ettirmelerini sağlayan bir sistemdir. İnsanlar, hayvanlar ve canlı niteliği taşıyan tüm gözle görülen ya da görülemeyen canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için beslenmelidir. Canlılar vücutlarına besin almazsa yaşamlarını devam ettireme...

Biyoloji Sindirim Sistemi

Biyoloji Sindirim Sistemi, Sindirim sistemi yapısı biyolojik bir süreç olup bu yapının işleyişi birbiri ile ilişki içerisinde yer alan organların görevlerini yerine getirip sindirme işlemini yapması neticesinde oluşur. Bu sindirim sisteminden sorunlu olan organların yardımı ile biyolojik yönden sindirme faaliyeti sistemli bir biçimde ge...

 

Yağların Sindirimi
Nişastanın Sindirimi
Karbonhidratların Sindirimi
Proteinlerin Sindirimi
Sindirim Hastalıkları
Sindirime Yardımcı Organlar
Selüloz Sindirimi
Fiziksel ve Kimyasal Sindirim
Sindirim Sistemi Görevleri
Sindirim Sistemi İlaçları
İneklerde Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemi Hastalıkları
Boşaltım ve Sindirim Sistemi
Sindirim Kanalı
Bebeklerde Sindirim Sistemi
Midede Sindirim
Sindirim Sistemi Kanseri
Sindirim ve Boşaltım Sistemi
Bitkilerde Sindirim
Sindirim Sistemi Organları
Sindirim Bozukluğu
Ağızda Sindirim
İnce Bağırsakta Sindirim
Sindirim Çeşitleri
Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemine Yardımcı Organlar
Fiziksel Sindirim
Sindirim Sisteminde Emilim
Hücre Dışı Sindirim
Yağların Kimyasal Sindirimi
Popüler İçerik
Yağların Sindirimi
Yağların Sindirimi
Yağların sindirimi, İlk olarak ağızda başlar ve arkasından da midede devam eder. ancak ağız ve midede oluşan yağ sindirimi çok az olduğundan ve kısa s...
Nişastanın Sindirimi
Nişastanın Sindirimi
Nişasta Sindirimi, nişasta, suda çözünmeyen ve kompleks bir yapıya sahip olan karbonhidratlar arasında yer alır. Bitkilerde fazladan alınan glikozun d...
Karbonhidratların Sindirimi
Karbonhidratların Sindirimi
Karbonhidratların sindirimi, karbonhidratların bir çoğu vücuda glikojen, nişasta ve komplex şekerler şeklinde girer. Bu bileşikler, glikoz gibi çok ba...
Proteinlerin Sindirimi
Proteinlerin Sindirimi
Proteinlerin sindirimi peptid bağlarının hidrolitik olarak parçalanması ve amino asitlere kadar ayrışması olayıdır. Proteinlerin emilmesi için amino a...
Sindirim Hastalıkları
Sindirim Hastalıkları
Sindirim hastalıkları, insanlarda hemen hemen her yaşta görülebilecek bir problemdir. Yeni doğmuş bir bebekte bile ishal ya da kabızlık gibi farklı si...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yağların Sindirimi
Nişastanın Sindirimi
Karbonhidratların Sindirimi
Proteinlerin Sindirimi
Sindirim Hastalıkları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024